Advertisement

बिज्ञापन बारे

सस्तो बिज्ञापनका लागि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ !

सम्पर्क नम्बर :- 01-4359030
ईमेल :- khabar24nepal2075@gmail.com

 

S.N. Placement Rate Per (Rs.) Estimated Viewer Dailly
1 2 3 3
2 2 3 3
3 2 3 3
4 2 3 3
5 2 3 3